skip to Main Content
Kricha: 06-40 00 28 25 |San: 06-21 47 62 90 |infodivinelighthealing@gmail.com

Kindercoach

Zoals in elke generatie zorgen de kinderen voor andere zienswijze en vernieuwingen.

Kindercoach is er om het juiste inzicht te krijgen in het gedrag van uw kind en leren hiermee om te gaan zal dit proces er één zijn van harmonie.

Helaas is het zo dat in onze huidige tijd steeds meer kinderen worden voorzien van een label. Soms is dit handig, soms maakt het juist lastig en wat houdt het gedrag nu eigenlijk in?

Als de diagnose bekend is, begint de zoektocht naar “hoe om te gaan met…..”. Sommige ouders willen niet dat hun kind een stempel krijgt en zoeken daarom op eigen houtje hulp voor de problemen waar ze met hun kind tegenaan lopen. En natuurlijk zijn er ook ouders die “een steuntje in de rug” kunnen gebruiken bij opvoedvragen of kinderen die even extra hulp wensen bij leermoeilijkheden of gebeurtenissen die veel impact hebben op hun leven. Al die ouders en kinderen kunnen terecht bij een kindercoach.

Doel:

  • Een kinder- en jeugdcoach kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu.
  • De aanpak is praktisch, toekomstgericht en kortdurend. (max. 5 sessies)
  • De kindercoach gelooft in de kracht van het kind en bouwt op de eigen wijsheid van het kind.
  • Er wordt niet gewerkt met vaste protocollen, maar meer met actieplannen.
  • De kindercoach geeft als het ware een tikje op de schouder, kijkt mee en attendeert op de gewenste oplossingsrichting.
  • Zowel voor ouders als de kinderen zelf.

Consult € 55,-.

Ideeën consulten
Back To Top