skip to Main Content
Kricha: 06-40 00 28 25 |San: 06-21 47 62 90 |infodivinelighthealing@gmail.com

Healing & Reading voor elk mogelijk probleem van het dier.

Uit ervaring blijkt dat een dier heel goed zelf aan kan geven wat er aan de hand is of wat er aan de verstoring kan worden gedaan. Voorbeelden zijn gedragsproblemen, het aan- afleren van gewoontes of gewoon voor opheldering. Voor bijvoorbeeld problemen bij het paard (acuut of chronisch) op psychisch-, gedrags- of rij technisch gebied kun je ook bij ons terecht.

 

Wat zou een reden kunnen zijn voor een healing/reading?

* Op het moment dat het dier fysieke, psychische en of emotionele klachten heeft.

* Wanneer een dier bijvoorbeeld onverklaarbaar niet lekker in zijn vel zit.

* Op het moment dat je realiseert, dat het dier wel erg gevoelig voor jouw stemmingen is.

* Op het moment dat je bijvoorbeeld het paard wilt ondersteunen in zijn of haar werk in de sport.

* Op het moment, dat je graag wat aan jezelf wilt werken in samenwerking met je paard.

* Voor een betere communicatie.

* Het oplossen van klachten.

Aan de hand van het betreffende probleem c.q. klacht, kan er op afstand een healing-reading worden gegeven. Hierbij wordt telepathisch contact gemaakt met het dier. Op deze manier worden de verschillende perspectieven van de klacht belicht. Er wordt healing gestuurd naar de geblokkeerde gebieden in het (subtiele) lichaam waardoor genezing kan plaatsvinden. De dag na de healing nemen we contact op met de eigenaar en bespreken we de healing-reading, hoe het dier hierop gereageerd heeft en wat te doen.

Consult inclusief verslag € 77,-.

Back To Top